اذان صبح4:49
طلوع آفتاب6:07
اذان ظهر11:44
غروب آفتاب17:21
اذان مغرب17:38
نیمه شب شرعی23:05

9 °c
وضعیت فعلیآفتابی
درصد رطوبت71 %
دمای امروز24  16
دمای فردا25  14
  جهت مشاهده واحدهایی که از این محصولات و برندها استفاده کرده اند، روی هر کلید واژه کلیک کنید!
  عددی که با کشیدن موس روی هر کلیدواژه ظاهر می شود،تعداد واحدهایی هستند که از این محصول استفاده کرده اند.