۱۳۹۶ جمعه ۱۰ شهريور    ۱۳۹۶ شنبه ۱۸ شهريور

.
تاریخ قرعه کشی : ۱۳۹۶ شنبه ۱۸ شهريور
۱۳۹۵ شنبه ۲۸ اسفند    ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۳ فروردين

.
تاریخ قرعه کشی : ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۳ فروردين
  1