اذان صبح4:26
طلوع آفتاب6:00
اذان ظهر13:02
غروب آفتاب20:03
اذان مغرب20:23
نیمه شب شرعی0:15

28 °c
وضعیت فعلینیمه ابری
درصد رطوبت16 %
دمای امروز29  20
دمای فردا28  21

.

هوالرزاق
.

ما برای شما همه چیز داریم .....
.
نمایی از ضلع شرقی مجتمع بین الحرمین در حال آماده سازی جهت افتتاح خاص ترین فودلند شیراز ... .



     نظرات