.

به نام دوست... .
مدیریت بزرگترین مجتمع تجاری بافت تاریخی شیراز با توجه به لزوم اصلاح ایرادات بصری و تسهیل تردد و رضایتمندی مشتریان گرامی اقدام به اجرای طرح تعریض و زیباسازی درب اصلی مجتمع با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد ریال نموده است که با اتمام کامل پروژه؛ درب ورودی نسبت به گذشته نزدیک به 3 برابر وسیع تر خواهد شد.
.
.
........ما برای شما همه چیز داریم.......

     نظرات