.

یا ثارالله...
.
عشق حسین(ع) مرز نمی شناسد .آزاده که باشی دل در گرو خون خدا خواهی داشت حتی اگر مسلمان نباشی ....
.
ایستگاه صلواتی علی ابن موسی الرضا(ع) با همکاری سپاه؛ شهرداری و مجتمع بین الحرمین جهت پذیرایی از عزاداران حسینی _امروز درب اصلی مجتمع     نظرات