اذان صبح4:42
طلوع آفتاب6:12
اذان ظهر13:06
غروب آفتاب20:00
اذان مغرب20:18
نیمه شب شرعی0:21

40 °c
وضعیت فعلینیمه ابری
درصد رطوبت6 %
دمای امروز39  28
دمای فردا39  28

.

بنام صاحب صبر ...

لرزه به جان میاندازد اشکهای مادری که دیروز فرزندش را با لبخند میدید که دوان دوان کودکی میکند و امروز فرزندش را با لبخند می بیند اما ساکت و آرام با چشمانی بسته و موهایی خاک آلود . .
دوستان در این دنیای خاکی فاصله خوشبختی و شور بختی چند ثانیه بیشتر نیست پس به شکرانه اینکه خوشبختی و آرامش از ما گرفته نشده است دست در دست هم به یاری آنهایی بشتابیم که دیروز مثل ما آرام در کنار خانواده زیر سقف خانه ای گرم نشسته بودند و امروز ..... دست تک تک دوستانی که در پویش کمک رسانی خواهش ما را لبیک گفتند میبوسیم .ان شاالله تا روز بیست وهشتم باهم تمام سعی خود را خواهیم کرد که تحفه ای ناچیز برای هموطنانمان مهیا سازیم .
     نظرات