اذان صبح5:39
طلوع آفتاب6:57
اذان ظهر13:06
غروب آفتاب19:15
اذان مغرب19:31
نیمه شب شرعی0:26

11 °c
وضعیت فعلینیمه ابری
درصد رطوبت20 %
دمای امروز13  4
دمای فردا14  7

.

به نام خدا     نظرات