.

به نام خدا

مراسم شب سال نو میلادیعید نوئل و کریسمس برای مسیحیان از
اعیاد مهمی است که با آیین ها و آداب خاصی برگزار می شود.

جشن نوئل یا عید کریسمس شب تولد حضرت مسیح است که در آیین مسیحیت گرامی
داشته و مراسم خاصی را برگزار می کنند.

کریسمس با بابانوئل و کادوهای شب عید و خوراک بوقلمون با و تزئین درخت کریسمس
که همان درخت کاج است و گوزن های سورتمه سوار از راه می رسد و این نمادها جزء لاینفک مراسم عید کریسمس می باشد.


     نظرات