اذان صبح5:04
طلوع آفتاب6:28
اذان ظهر13:04
غروب آفتاب19:40
اذان مغرب19:57
نیمه شب شرعی0:22

34 °c
وضعیت فعلیصاف
درصد رطوبت9 %
دمای امروز37  25
دمای فردا37  26

چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار .....

به نام خدا

هرکه هوا گرفت و رفت از پی آرزوی دل
گوش مدار سعدیا بر خبر سلامتش

بزرگداشت سعدی بزرگ مرد ایران زمین بر ایرانیان تبریک و تهنیت باد     نظرات