اذان صبح4:34
طلوع آفتاب6:04
اذان ظهر12:57
غروب آفتاب19:50
اذان مغرب20:08
نیمه شب شرعی0:11

30 °c
وضعیت فعلینیمه ابری
درصد رطوبت11 %
دمای امروز29  21
دمای فردا28  20

چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار .....

به نام خدا

هرکه هوا گرفت و رفت از پی آرزوی دل
گوش مدار سعدیا بر خبر سلامتش

بزرگداشت سعدی بزرگ مرد ایران زمین بر ایرانیان تبریک و تهنیت باد     نظرات