اذان صبح5:24
طلوع آفتاب6:48
اذان ظهر11:55
غروب آفتاب17:03
اذان مغرب17:22
نیمه شب شرعی23:14

14 °c
وضعیت فعلیآفتابی
درصد رطوبت31 %
دمای امروز16  8
دمای فردا17  8

چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار .....

به نام خدا

هرکه هوا گرفت و رفت از پی آرزوی دل
گوش مدار سعدیا بر خبر سلامتش

بزرگداشت سعدی بزرگ مرد ایران زمین بر ایرانیان تبریک و تهنیت باد     نظرات