اذان صبح4:46
طلوع آفتاب6:04
اذان ظهر11:45
غروب آفتاب17:26
اذان مغرب17:43
نیمه شب شرعی23:06

19 °c
وضعیت فعلیآفتابی
درصد رطوبت37 %
دمای امروز23  16
دمای فردا23  15

چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار .....

به نام خدا

هرکه هوا گرفت و رفت از پی آرزوی دل
گوش مدار سعدیا بر خبر سلامتش

بزرگداشت سعدی بزرگ مرد ایران زمین بر ایرانیان تبریک و تهنیت باد     نظرات