اذان صبح5:39
طلوع آفتاب6:57
اذان ظهر13:06
غروب آفتاب19:15
اذان مغرب19:31
نیمه شب شرعی0:26

11 °c
وضعیت فعلینیمه ابری
درصد رطوبت20 %
دمای امروز13  4
دمای فردا14  7

شنیدم هر چه در شیراز گویند
به هفت اقلیم عالم باز گویند
سعدی


به نام خدا

خوشا شیراز وضع بی مثالش
خداوندا نگه دار از زوالش
حافظ
15 اردیبهشت شیراز گرامی باد     نظرات