اذان صبح4:26
طلوع آفتاب6:00
اذان ظهر13:02
غروب آفتاب20:03
اذان مغرب20:23
نیمه شب شرعی0:15

28 °c
وضعیت فعلینیمه ابری
درصد رطوبت16 %
دمای امروز29  20
دمای فردا28  21

.

به نام خدا.
نمایی از ورودی ....
بزرگترین،کاملترین و زیباترین مجتمع تجاری بافت تاریخی فرهنگی شیراز
.

ما برایتان همه چیز داریم     نظرات