اذان صبح5:32
طلوع آفتاب6:54
اذان ظهر12:12
غروب آفتاب17:30
اذان مغرب17:48
نیمه شب شرعی23:31

-1 °c
وضعیت فعلیصاف
درصد رطوبت50 %
دمای امروز16  5
دمای فردا17  7

.

به نام خدا.
نمایی از ورودی ....
بزرگترین،کاملترین و زیباترین مجتمع تجاری بافت تاریخی فرهنگی شیراز
.

ما برایتان همه چیز داریم     نظرات