اذان صبح4:25
طلوع آفتاب5:59
اذان ظهر13:01
غروب آفتاب20:02
اذان مغرب20:21
نیمه شب شرعی0:14

37 °c
وضعیت فعلیآفتابی
درصد رطوبت5 %
دمای امروز38  22
دمای فردا37  22