اذان صبح5:06
طلوع آفتاب6:29
اذان ظهر13:04
غروب آفتاب19:38
اذان مغرب19:56
نیمه شب شرعی0:22

32 °c
وضعیت فعلیآفتابی
درصد رطوبت4 %
دمای امروز35  19
دمای فردا37  18