اذان صبح5:25
طلوع آفتاب6:48
اذان ظهر11:56
غروب آفتاب17:04
اذان مغرب17:22
نیمه شب شرعی23:14

6 °c
وضعیت فعلینیمه ابری
درصد رطوبت76 %
دمای امروز11  5
دمای فردا10  5