اذان صبح5:15
طلوع آفتاب6:33
اذان ظهر12:13
غروب آفتاب17:54
اذان مغرب18:11
نیمه شب شرعی23:34

11 °c
وضعیت فعلینیمه ابری
درصد رطوبت20 %
دمای امروز13  4
دمای فردا14  7