اذان صبح4:46
طلوع آفتاب6:04
اذان ظهر12:07
غروب آفتاب18:11
اذان مغرب18:28
نیمه شب شرعی23:28

15 °c
وضعیت فعلیآفتابی
درصد رطوبت27 %
دمای امروز23  13
دمای فردا24  14