اذان صبح4:49
طلوع آفتاب6:07
اذان ظهر11:44
غروب آفتاب17:21
اذان مغرب17:38
نیمه شب شرعی23:05

9 °c
وضعیت فعلیآفتابی
درصد رطوبت71 %
دمای امروز24  16
دمای فردا25  14