اذان صبح4:46
طلوع آفتاب6:04
اذان ظهر11:45
غروب آفتاب17:26
اذان مغرب17:43
نیمه شب شرعی23:06

19 °c
وضعیت فعلیآفتابی
درصد رطوبت37 %
دمای امروز23  16
دمای فردا23  15
پخش پوشاک زنانه و بچه گانه
مشخصات عمومی
  صنف پوشاک
  کاربری واحد تجاری
  وضعیت افتتاح
  شماره پلاک 40
  شماره طبقه 0
  نام راهرو عمده فروشها
  ساعت آغاز کار 09:00
  ساعت پایان کار 22:00

مشخصات مدیر
 نظرات