اذان صبح5:04
طلوع آفتاب6:28
اذان ظهر13:04
غروب آفتاب19:40
اذان مغرب19:57
نیمه شب شرعی0:22

34 °c
وضعیت فعلیصاف
درصد رطوبت9 %
دمای امروز37  25
دمای فردا37  26
تیرازیس حامی اقتصاد و سلامت خانواده
مشخصات عمومی
  صنف فروشگاه زنجیره ای
  کاربری واحد تجاری
  وضعیت افتتاح
  شماره پلاک 92
  شماره طبقه 1
  نام راهرو آراد ۵
  ساعت آغاز کار 08:30
  ساعت پایان کار 22:00

مشخصات مدیر
 نظرات