تیرازیس حامی اقتصاد و سلامت خانواده
مشخصات عمومی
  صنف فروشگاه زنجیره ای
  کاربری واحد تجاری
  وضعیت افتتاح
  شماره پلاک 93
  شماره طبقه 1
  نام راهرو آراد ۵
  ساعت آغاز کار 08:30
  ساعت پایان کار 22:00

مشخصات مدیر
 نظرات