.
مشخصات عمومی
  صنف بستنی بندی
  کاربری واحد تجاری
  وضعیت افتتاح
  شماره پلاک 212
  شماره طبقه 0
  نام راهرو محوطه آبنما
  ساعت آغاز کار 07:00
  ساعت پایان کار 01:00

محصولات و برندها
جهت مشاهده واحدهایی که از این محصولات و برندها استفاده کرده اند، روی هر کلید واژه کلیک کنید!


مشخصات مدیر
 نظرات