اذان صبح5:24
طلوع آفتاب6:48
اذان ظهر11:55
غروب آفتاب17:03
اذان مغرب17:22
نیمه شب شرعی23:14

14 °c
وضعیت فعلیآفتابی
درصد رطوبت31 %
دمای امروز16  8
دمای فردا17  8
فروشگاه بیتا در خدمت همشهریان و مسافران عزیز می باشد.
مشخصات عمومی
  صنف سوپرمارکت
  کاربری واحد تجاری
  وضعیت افتتاح
  شماره پلاک 211
  شماره طبقه 0
  نام راهرو محوطه آبنما
  ساعت آغاز کار 07:00
  ساعت پایان کار 23:00

مشخصات مدیر
 نظرات