اذان صبح4:46
طلوع آفتاب6:04
اذان ظهر11:45
غروب آفتاب17:26
اذان مغرب17:43
نیمه شب شرعی23:06

19 °c
وضعیت فعلیآفتابی
درصد رطوبت37 %
دمای امروز23  16
دمای فردا23  15
فروشگاه بیتا در خدمت همشهریان و مسافران عزیز می باشد.
مشخصات عمومی
  صنف سوپرمارکت
  کاربری واحد تجاری
  وضعیت افتتاح
  شماره پلاک 211
  شماره طبقه 0
  نام راهرو محوطه آبنما
  ساعت آغاز کار 07:00
  ساعت پایان کار 23:00

مشخصات مدیر
 نظرات