آرایشگاه های زنجیره ای گیلان فارس
مشخصات عمومی
  صنف آرایشگری
  کاربری واحد تجاری
  وضعیت افتتاح
  شماره پلاک 96
  شماره طبقه 0
  نام راهرو ریسمان
  ساعت آغاز کار 09:00
  ساعت پایان کار 22:00

مشخصات مدیر
 نظرات