اذان صبح5:24
طلوع آفتاب6:48
اذان ظهر11:55
غروب آفتاب17:03
اذان مغرب17:22
نیمه شب شرعی23:14

14 °c
وضعیت فعلیآفتابی
درصد رطوبت31 %
دمای امروز16  8
دمای فردا17  8
.
مشخصات عمومی
  صنف undefined
  کاربری واحد تجاری
  وضعیت افتتاح
  شماره پلاک 17
  شماره طبقه 1
  نام راهرو آراد ۱
  ساعت آغاز کار 08:30
  ساعت پایان کار 22:00

مشخصات مدیر
  نام مهدی فلاح
  آدرس ایمیل 07137362090
 نظرات