اذان صبح5:24
طلوع آفتاب6:48
اذان ظهر11:55
غروب آفتاب17:03
اذان مغرب17:22
نیمه شب شرعی23:14

14 °c
وضعیت فعلیآفتابی
درصد رطوبت31 %
دمای امروز16  8
دمای فردا17  8
عرضه مرغوبترین و بهترین ادویه جات و دارو های گیاهی
مشخصات عمومی
  صنف عطاری
  کاربری واحد تجاری
  وضعیت افتتاح
  شماره پلاک 83
  شماره طبقه 0
  نام راهرو ریسمان
  ساعت آغاز کار 09:00
  ساعت پایان کار 22:00

مشخصات مدیر
 نظرات