همیشه حق با مشتری است حتی اگر حق با او نباشد.
مشخصات عمومی
  صنف سوپرمارکت
  کاربری واحد تجاری
  وضعیت افتتاح
  شماره پلاک 85
  شماره طبقه 0
  نام راهرو ریسمان
  ساعت آغاز کار 09:00
  ساعت پایان کار 11:00
  شماره تلفن 07137369107

مشخصات مدیر
 نظرات